Първа среща със Славянка

19.01.2012
Славянка

Неохотно се разделихме с Роженския манастир и продължихме към Славянка. Решихме да минем по пряк път през Виногради и Хърсово до Катунци.

Пътят се оказа в прилично състояние без огромни дупки. Имаше и интересни гледки на юг, но времето беше лошо и нямаше смисъл да се снима. За малко заваля и дъжд.

По пътя нямаше никаква маркировка. Първият проблем беше във Виногради, където влезнахме навътре в селото, преди да разберем, че пътят ни не е от там. В Катунци също трудно успяхме да намерим пътя за Петрово - отново нямаше нито една табела. Но поне имаше хора, които да попитаме.

След Катунци нямаше как да сбъркаме пътя - нямаше къде да се отклоним. След Петрово стигнахме и до х. Извора (бивша застава).

На хижата любезно ни посрещнаха хижарите Тодор и Павлина. Настаниха ни в най-хубавата стая и седнахме навън под сянката на голям питомен кестен.

Вече беше следобед, но искахме да се поразходим нагоре в планината. По съвет на хижаря тръгнахме по един черен път, който започва малко над хижата. След като отминахме остатъци от някаква разрушена постройка, разбрах защо преди години са искали да кръстят планината Китка. Навсякъде около нас имаше нацъфтели цветя.

80 Цветя над х. Извора

Пътят беше лек и се изкачваше постепенно.

82 По пътя над х. Извора

Скоро видяхме за пръв път високата част на планината.

81 Върховете на Славянка

На север се извисяваше Пирин.

83 Гледката към Пирин

Не бързахме. Спирахме често, радвахме се на цъфналите цветя и на красивите гледки.

84 Цвете и скакалец

Дълго гледах любимите ми орхидеи.

85 Червен главопрашник (Cephalanthera rubra)

За съжаление пиринските върхове започнаха да се скриват в облаците.

86 Пирин в облаци

Пътят свърши и продължихме по стръмна пътека през гората. Излезнахме на поляна и пътеката се загуби.  Не можахме да намерим как да се качим по-високо, а и времето напредваше. Решихме, че е време да слезнем в хижата.

На огнището пред хижата опекохме шишчета и седнахме навън заедно с хижарите. Тодор извади домашна ракия и вино. Вечерта мина в приятни разговори и дори дъжда не успя да ни притесни.

Албуми със снимки: