Славянка - към Гоцев връх

25.02.2012
Пирамидата на Гоцев връх - първенецът на Славянка
Местоположение: 

Гоцев връх е най-високият връх на Славянка (2212 м). Намира се на българо-гръцката граница.

Най-удобното изходно място за изкачване на Гоцев връх е х. Извора или с. Голешово. По шосето от Петрово за Голешово се стига до табелите за резервата Алиботуш. По черен път се изкачва до Марина поляна (Ливада) и от там по пътека със синя маркировка се стига до Гоцев връх.

Пътеката от Марина поляна към върха започва от горния край на поляната. Южно от края на поляната (завива се наляво) има малко връхче, през което минава пътеката.

234 Пътеката от Марина поляна към Гоцев връх

Друг изходен пункт за Гоцев връх е хижа Славянка над с. Парил. От хижата се стига до Парилската седловина. От там през Хамбар дере се изкачва Голям Царев връх и се стига до Гоцев връх. Този маршрут е доста по-дълъг и труден.

Трудност: 

Маршрутът от х. Извора до Марина поляна е много лек, ако се върви по черния път. От табелите за резервата до Ливада се стига за 2 до 3 часа.

Денивалацията е около 700 метра.

Маршрутът от Марина поляна до Гоцев връх е по пътека със синя маркировка. Маршрутът е сравнително лек, най-стръмното изкачване е през гората над Марина поляна. Разстоянието се преминава за час и половина до 3 часа.

Денивалацията е около 500 метра.

Вода за пиене има единствено до заслона на Марина поляна.

 

Лошото време ни принуди да спим в заслона на Марина поляна. Сутринта в 4 ни събуди телефона.

Навън слънцето още не беше изгряло, но на фона на просветляващото небе се виждаха силуетите на близките върхове.

235 Върховете на Славянка преди изгрева

Небето на запад беше изпъстрено с шарени облаци.

236 Изгрев над долината на Места

Пиех си нескафето, направено със студена вода, и се радвах на изгрева. В небето на юг се появиха розови облаци.

237 Изгрев над върховете на Славянка

Слънцето изгря, но беше много студено. Запалихме примуса, за да направим чай, и закусихме. Събрахме шалтетата и спалните чували и тръгнахме към върха.

За съжаление още от ранната сутрин времето беше лошо. Върховете на Родопите бяха скрити в облаци.

238 От Марина поляна към Родопите

Пътеката към върха минава през вековна гора от черна мура, след което се излиза в алпийския пояс на Славянка.

239 Черна мура над Марина поляна

За разлика от Рила и Пирин, на Славянка не расте клек.

След стръмното изкачване през гората продължихме сред поляни и отделни дървета. Вече виждахме Гоцев връх.

240 Гоцев връх и рида Салюва джамия

Времето ставаше все по-лошо,  духаше студен вятър. За малко заваля дъжд. На запад се виждаха Родопите, но долината на Места беше покрита от облаци.

241 Гледка от Славянка към Родопите и долината на Места

И на север времето не беше по-добро. Върховете на Южен Пирин се издигаха над облаците.

242 Гледка от Славянка към Южен Пирин

Ходехме бавно, радвахме се на върховете, които гледахме. Поляните бяха покрити с нацъфтели алпийски цветя. За съжаление с тежката раница не можех да се наведа достатъчно, за да направя хубави снимки. Когато за пореден път видях любимата ми пролетна тинтява, дълго време се радвах на невероятните сини цветчета.

243 Gentiana verna (пролетна тинтява)

Наближихме Сухото езеро и пред нас се показа Шабран.

244 Връх Шабран и Сухото езеро

В лошото време не посмяхме да рискуваме и да качим Шабран. Продължихме към Гоцев връх.

Малко преди да стигнем до Гоцев връх, от мъглата излетя ято черни птици (врани или гарвани).  Издаваха зловещи крясъци и се сетих за филма на Хичкок.

245 Ято птици под Гоцев връх

Стигнахме до Гоцев връх. На върха има две пирамиди - българска, на която е написана височината, и гръцка, с бяло-синьото знаме. За огромно наше съжаление южните склонове на Славянка бяха скрити от гъста мъгла, която пълзеше към върха. Единственото, което се виждаше, бяха части от най-близките върхове.

247 Българската пирамида на Гоцев връх и Шабран

Поседяхме на върха с надеждата да се раздигне мъглата и да се открие поне един по-далечен връх. Но за съжаление небето ставаше все по-тъмно сиво и мъглата започна да скрива и най-близките върхове. С голямо нежелание тръгнахме обратно надолу.

За малко слънцето огря съседния рид.

248 Марина поляна и Салюва джамия

Мъглата продължи да се спуска заедно с нас. Вече не се виждаше почти нищо и нямаше какво да се снима.

249 Мъгла над Марина поляна

При първото качване на Гоцев връх не успяхме да видим планините на юг. Надявам се пак да се върнем и да имаме повече късмет с времето.

Настаняване: