Сребърна

03.02.2012
Биосферен езерват и езеро Сребърна
Местоположение: 

Резерватът Сребърна е в близост до едноименното село, на 2 км от Дунав близо до Силистра.

Село Сребърна е разположено северно от пътя Силистра- Русе.

С кола може да се стигне до входа на резервата, където има паркинг.

Забележителности: 

Природонаучен музей към резервата, включен в 100-те национални туристически обекта.

От няколко години музеят е затворен поради ремонти.

Наблизо са блатото Малък Преславец и Айдемирския манастир.

 

Сребърна е една от най-старите защитени зони в България.

142 Езерото Сребърна

През 1948 г. езерото и територията около него са обявени за поддържан резерват за птици. През 1965 е включен в списъка със значими водни зони в Европа, а през 1975 е обявен за влажна зона с международно значение по Рамсарската конвенция.

През 1977 г. Сребърна е включена в списъка на биосферните резервати на ЮНЕСКО, а от 1983 е част от световното природно и културно наследство.

143 Сребърна от наблюдателната кула

Основната цел на резервата е защитата на блатните птици, които гнездят или спират за почивка. Езерото не на пътя Via Pontica на прелетните птици от североизточна Европа към Африка. Районът се обитава от над 200 вида птици, много бозайници, риби, земноводни и влечуги. В резервата се срещат над 300 вида висши растения, някои от които редки и защитени.

144 Информационна табела в резервата

Около езерото има изградени пътеки. Издигната е и наблюдателна кула, която позволява да се види от високо красивото езеро и околностите му.

За съжаление за обикновения посетител птичето богатство остава почти невидимо. Наоколо прелитат птици, които се виждат като точици. Други плуват в откритите води далеко от кулата. Обикновеният фотоапарат и китовите обективи не позволяват доброто заснемане на птиците.

145 Малък корморан над Сребърна

Други обитатели на влажната зона са по-лесни за наблюдение. В близост до брега в плитката има много жаби и малки рибки.

146 Сребърна - жаба с добра маскировка

В езерните води се срещат много и разнообразни водни растения. Основната растителност е от тръстика и папур, но има и много цъфтящи видове.

147 Водно растение в езерото Сребърна

В близост до бреговете на езерото има специфична растителност, пригодена към влажната почва и периодичното заливане от водата. На места се срещат красиви цветя.

148 Цвете на брега на Сребърна

Резерватът Сребърна със запазените животни и растения е уникално място, която трябва да бъде видяно. Ако отворят отново музея, посетителите ще могат да видят от близо пернатите му обитатели.