Славянка

Заслон Марина поляна

27.02.2012
Заслон в местността Марина поляна (Ливада) в Славянка

Заслонът се намира в местността Марина поляна (Ливада) в Славянка. За туристи е достъпна една стая с недобри условия. Може да се използва за подслоняване при лоши атмосферни условия.

Разпространи съдържание