Чаирски езера - Пирин

07.02.2012
Едно от Чаирските езера в Пирин
Местоположение: 

Чаирските езера се намират в Северен Пирин.

Разположени са в Чаирския циркус, западно от главното било на Пирин. Циркусът е между Мозговишкия рид и Превалския чукар.

Маркираната пътека от Тевното езеро към Малко Спано поле минава през Чаирския циркус.

172 Бъбрековидното Чаирско езеро от пътеката

Чаирските езера са 9, като 3 от тях са големи, а останалите 6 са малки. Най-голямото езеро и три от малките са трудно достъпни - по-голямата част от Чаира е обрасъл с клек.

Изходни пунктове за Чаирските езера са няколко хижи и заслони.

Най-близката хижа е Дамяница. Тръгва се по Дамянишка река към Мозговишката (Винарска) порта. От Превалските езера се изкачва Чаирската порта и се слиза към циркуса.

173 Чаирската порта и едно от малките езера. На хоризонта - Полежаните и Газей.

Заслон Тевно езеро също е близо до Чаира. Стига се до Мозговишката порта, продължава се наляво по пътеката, която траверсира Мозговишкия рид. От Чаирската порта може да се продължи наляво през циркуса към заслон Спано поле и х. Беговица, или да се продължи по билото през Типиците към х. Вихрен.

175 Горното Чаирско езеро, Превалския чукар и един от Типиците

Под Мозговишката порта при добра видимост може да се слезне до горните езера на Чаира.

Преди залез те са доста мрачни и тъмни.

176 Горните Чаирски езера

В слънчев ден езерата са приятно място за кратка почивка.

177 Горните Чаирски езера в слънчево време

Непосредствено под голямото езеро има две малки езерца.

178 Езерца под Горното Чаирско езеро

Ако продължите по билото към Чаирската порта, има красива гледка към две от езерата и към Превалския чукар.

179 Чаирски езера, Превалския Чукар и един от Типиците

Пътеката през Чаирския циркус минава покрай едно от големите езера - бъбрековидното (дъговидно) езеро.

180 Бъбрековидното Чаирско езеро

От долната му част има красиви гледки към околните върхове.

181 Гледки от едно от Чаирските езера

Едно от ребрата на Мозговица се отразява във водите му.

182 Отражения в бъбрековидното Чаирско езеро

От езерата надолу през циркуса тече Чаирската река. В горното си течение тя е малко поточе.

183 Чаирската река

В долната част на циркуса се вижда и най-ниско разположеното езеро.

184 Долно-Чаирско-езеро.jpg

От Чаира пътеката слиза в долината на Башлийска река, където се разделя за заслон Спано поле и за х. Беговица.

Настаняване: